-->

  Гурток технічного дизайну                                                                                                     

 Керівник гуртка технічного дизайну Наконечний Руслан Миколайович .
В Гайсинській рай. СЮТ з 2008 року, стаж роботи 9 років.

Основними завданнями. Які ставляться перед учнями в процесі навчання у гуртку технічного дизайну :

* розширення знань та уявлень про своєрідність творчості свого народу та народів світу;

* формування уявлень про архітектуру, як синтез мистецтва і втілення загальної культури та рівні розвитку суспільства;

* ознайомлення з історією розвитку архітектурних конструкцій, стилів;

* формування уявлень про дизайн, засобами проектної діяльності;

* формування навичок проектного мислення, вирішення проблемних ситуацій засобами формотворення;

* формування уявлень про види художньо-прикладної графіки;

* формування навичок роботи групами, захисту проектів;

* вдосконалення практичної діяльності та оволодіння засобами образотворчого мистецтва.

Для підвищення зацікавленості учнів у вивченні основ дизайну та поліпшення якості їх знань доцільно використовувати такі методи:

         Розповідь учителя та бесіда з учнями з даної теми

         Обов'язкове використання наочності

         Пояснення про сфери практичного використання здобутих знань та навиків.
Виготовлений гуртківцями макет прийняв участь у обласній виставці – конкурсі "Наш пошук і творчість – тобі Україно ", що проходив в м. Вінниця навесні  2012 року у категорії архітектура і наша праця принесла небувалий результат - перше місце в цьому конкурсі. Це дало змогу нашому макету прийняти участь в аналогічній виставці – конкурсі Всеукраїнського рівня де, несподівано для нас гуртківці  були нагороджені дипломом першого ступеня. Учнів гуртка технічного дизайну Гайсинської СЮТ поздоровили в ефірі радіо, крім того про нашу перемогу було відзначено в місцевій газеті " Гайсинський вісник ".

Тепер ми поставили перед собою нові завдання, які намагались застосувати у наступному архітектурному проекті, а саме : імітація штукатурки та віконних склопакетів, виготовлення мініатюрних меблів для відтворення інтер'єру, використання конструкції особливої форми для максимальної оригінальності макету.

     Отже, естетичне виховання учнів в умовах науково-технічного прогресу набуває особливої актуальності та значення завдяки їх універсальному системному характеру, впливу їх на формування особистості, їх зв’язків з матеріально-художньою культурою. Зростає тенденція до перетворення професії дизайнера в масову. Організовуючи своє робоче місце чи предметно-просторове середовище, так чи інакше кожен вносить в процес праці, в виробничий суспільний продукт естетичне наповнення, що визначається тим естетичним розвитком, який ми отримали в процесі навчання та самоосвіти. Із сказаного можна зробити висновок, що в будь-якій діяльності естетичні знання надзвичайно важливі, адже дозволяють гармонізуватись з оточуючим середовищем.