-->

 Гурток основи візуалного програмування 

Керівник гуртка Чмирьов Федір Миколайович

Гурток «Основи візуалного програмування» існує не перший рік. В його роботі приймають участь учні 7-11 класів шкіл міста. 
     Для молодшого школяра знання починаються від здивування і задоволення, від одержання відповідей на запитання, які виникають у нього в процесі отримання інформації під час пізнання навколишнього світу. Завдання гуртка — зробити цей процес цікавим і навчити дитину здобувати знання.
     Для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві в першу чергу необхідно розвивати логічне мислення, здатність до аналізу (вичлененню структури об'єкту, виявленню взаємозв'язків і принципів організації моделей), уміння для будь-якої предметної області виділити систему понять, представити їх у вигляді сукупності значущих ознак, описати алгоритми типових дій. Всі ці знання діти здобувають під час роботи гуртка в комп'ютерному класі. 
    
Комп'ютерний клас обладнаний 11 комп'ютерами, приєднаними до мережі Інтернет.  
На заняттях гуртка учні мають можливість познайомитись з новинами в галузі розробки та використання інформаційних технологій, мають можливість створювати власні програми, презентації та інші проекти. Вивчают мови програмування, а саме Delphi, C++, C#, Python.     
 
 
 
Для підготовки таких творчих робіт використовується різноманітне програмне забезпечення, зокрема, Photoshop, Paint, Microsoft Office PowerPoint, Word, Excel та ін.